بسم الله الرحمن الرحيم                   

 

جهت رزرو ويلا و يا واحد اقامتی ، بعد از انتخاب واحد مورد نظر ، 50٪ از کل اجاره بها را به   

شماره کارت  6037991324410152 يا شماره حسابه 0108117447008 بانک ملی سيبا به نام حامد شكری (قبل از واریز مبلغ حتما  تماس بگیرید) واريز كرده و مابقی مبلغ را به انضمام کارت شناسايی در زمان تحويل کليد ويلا يا واحد آپارتمانی ، دريافت خواهد شد.

به همراه داشتن شناسنامه عکسدار ، میهمان (به خصوص زوج های جوان) و همراهان ، در زمان ورود به ويلا يا آپارتمان الزامی است. 

زمان تحويل دهی   واحد اقامتی ميهمان از ساعت 14 اولين روز اجاره و زمان تحويل گيری تا ساعت 12:30 دقيقه آخرين روز اجاره می باشد.

 

واحد اقامتی در هنگام تحويل بايد كاملا نظافت شده باشد و در هنگام تخليه نيز توسط متقاضی نظافت خواهد گرديد. در مواردی كه بلافاصله متقاضی ديگری تحويل گيرنده ويلا نباشد، متقاضی ميتواند به پرداخت نقدی هزينه نظافت اكتفا كند.

* بعد از رزرو ويلا و يا واحد اقامتی توسط املاک  ویلا شمال ، 10% حق کمیسیون از کل اجاره بها توسط میهمان به دفتر املاک ویلا شمال پرداخت خواهد شد.

  املاک شکری و ویلا شمال  اقامت خوشی را براي شما آرزو می كند.


تلفن  دفتر  : 11 11 566 0113

با مدیریت   : حامد شکری